THẠC SỸ KHOA HỌC MÁY TÍNH

Đây là một chương trình thạc sỹ chuyển đổi nhắm mục tiêu đến học viên tốt nghiệp không chuyên về máy tính. Cung cấp cả lý thuyết thực hành và lý thuyết cơ bản, chương trình nhằm mục đích phát triển học viên để họ có thể vào các vị trí CNTT. MSC Computing cung cấp cơ sở nền tảng của giáo dục khoa học máy tính,

13 module  Xem Thêm

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN KHOA HỌC MÁY TÍNH

Hành trình học tập có thu nhập của những học viên bắt đầu với chương trình đào tạo lập trình chuyên sâu kéo dài 12 tháng, nơi học viên sẽ theo dõi chuyên gia trong ngành trong hơn 2000 giờ đào tạo có hướng dẫn và cố vấn được cá nhân hóa và đạt được các kỹ năng để phát triển các ứng dụng web bằng cách sử dụng các công cụ và công nghệ front-end chẳng hạn như HTML, CSS, JavaScript, jQuery, jQueryUI, Ajax, Angular và Struts và cơ sở dữ liệu MySQL…

21 module  Xem Thêm

Bằng cấp/Chứng chỉ nhận được

Theo dõi chúng tôi

FaceBook E-mail

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

  • Tầng 1, Công Viên Phần Mềm Quân Đội
  • Số 75 đường 2/4, Vĩnh Hòa, Tp.Nha Trang, Khánh Hòa
  • Hotline: 0924 491 325
  • Email: educlaasnhatrang@gmail.com
  • Website: https://educlaasnhatrang.com/