CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ TIẾP THỊ KỸ THUẬT SỐ

Chương trình Thạc sĩ ứng dụng tiếp thị kỹ thuật số dựa trên công việc được cung cấp cho những ứng viên muốn chọn nghề tiếp thị và bán hàng kỹ thuật số thông qua học việc sau khi hoàn thành 6 tháng đầu tiên. Thời gian của khóa học này là 2 năm, 6 tháng đầu tiên sẽ được thực hiện theo hình thức 3 moduletập trung toàn thời gian, 18 tháng sau sẽ được thực hiện theo hình thức bán thời gian..

 13 module  Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN DIGITAL MARKETING

Học viên sẽ hiểu được nền kinh tế kỹ thuật số và các mô hình kinh doanh để tạo ra liên doanh thương mại kỹ thuật số bằng cách sử dụng phương pháp Lean Canvas. Học viên sẽ xác định các giải pháp sáng tạo, thiết lập chiến lược thương mại kỹ thuật số, tạo điều kiện định vị sản phẩm, thiết lập cửa hàng trực tuyến và thực hiện quy trình tiếp thị và bán hàng kỹ thuật số để thu hút khách hàng và các bên liên quan trong một môi trường kỹ thuật số nâng cao…

 13 module  Xem thêm

Bằng cấp/Chứng chỉ nhận được

Theo dõi chúng tôi

FaceBook E-mail

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

  • Tầng 1, Công Viên Phần Mềm Quân Đội
  • Số 75 đường 2/4, Vĩnh Hòa, Tp.Nha Trang, Khánh Hòa
  • Hotline: 0924 491 325
  • Email: educlaasnhatrang@gmail.com
  • Website: https://educlaasnhatrang.com/